Verzekering

Laats aangepast: 22 augustus 2018

Om er zeker van te zijn dat jij, je hond(en), en ook de hondenoppas met een gerust hard kunnen genieten van het hondenopvang avontuur biedt WatchMyDog een speciale gratis hondenverzekering aan. De WatchMyDog hondenverzekering is standaard inbegrepen bij een volledige boeking gemaakt via ons platform. De WatchMyDog hondenverzekering is bedoeld om onvoorziene medische kosten te dekken, mocht er iets misgaan. We spreken uit ervaring dat een ongeval zelden voorkomt, maar het is dan wel zo fijn hiervoor geholpen te worden door de WatchMyDog hondenverzekering. Bovendien, honden blijven honden, en wij mensen kunnen het gedrag niet altijd goed voorspellen. Om eventueel misbruik te voorkomen, hebben we uitgebreide regels samengesteld waarin wordt uitgelegd wanneer je recht, en wanneer je geen recht hebt op de WatchMyDog hondenverzekering. WatchMyDog heeft ten alle tijde de eindbeslissing om wel of niet de WatchMyDog hondenverzekering claim toe te kennen.

Het baasje dat de hond(en) onderbrengt bij de hondenoppas moet ten alle tijde een eigen geldige hondenverzekering hebben. Mocht het onverhoopt niet lukken de gemaakte medische kosten te claimen bij de hondenverzekering van het baasje, dan kan je een claim indienen om gebruik te maken van de WatchMyDog hondenverzekering. WatchMyDog behoudt zich het recht voor om documentatie met betrekking tot verzekeringsclaims door het baasje of de hondenoppas bij zijn of haar verzekeringsmaatschappij op te vragen.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor de hondenverzekering?  

Je kunt in aanmerking komen voor de WatchMyDog hondenverzekering als je één of meerdere services boekt en betaald via het WatchMyDog platform. Mocht er iets mis zijn gegaan tijdens een van deze services, en slaag je er niet in om het (volledige) bedrag te claimen bij de hondenverzekering van het baasje? Dan kom je in aanmerking voor de WatchMyDog hondenverzekering.

 

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor de hondenverzekering?

Het is belangrijk te weten dat je bij de volgende redenen niet in aanmerking komt voor de WatchMyDog hondenverzekering:

 1. Schade veroorzaakt door de hond(en) bij de hondenoppas aan persoonlijke eigendommen (zoals schade aan het huis, meubels, of voertuigen). Dit geldt voor alle persoonlijke eigendommen van alle personen die in het huis wonen van de hondenoppas;
 2. Als de service wordt geleverd bij de hond thuis, schade dat wordt veroorzaakt door de hond(en) aan de persoonlijke eigendommen van het baasje
 3. Lichamelijk of psychisch letsel aan de hondenoppas, hondenoppas zijn of haar familie, of iemand anders die zich in het huis van de hondenoppas bevindt door de hond(en);
 4. Verwondingen aan de hondenoppas, aan de hondenoppas zijn of haar huisdieren, andere dieren, of personen levend in hetzelfde gezin veroorzaakt door de hond(en).
 5. De hondenoppas mag geen strafblad of andere criminele achtergrond hebben in de afgelopen vijf jaar (exclusief verkeersboetes). Mocht er een criminele achtergrond aanwezig zijn dan komt dit tijdens een telefonische intake aan bod. Deze informatie zal enkel en alleen worden gebruikt voor verzekeringsdoeleinden en zal dus ook nooit publiekelijk bekend worden gemaakt.
 6. Schade veroorzaakt door de hond(en) bij de hondenoppas aan persoonlijke eigendommen (zoals schade aan het huis, meubels, of voertuigen). Dit geldt voor alle persoonlijke eigendommen van alle personen die in het huis wonen van de hondenoppas;
 7. Als de service wordt geleverd bij de hond thuis, schade dat wordt veroorzaakt door de hond(en) aan de persoonlijke eigendommen van het baasje
 8. Lichamelijk of psychisch letsel aan de hondenoppas, hondenoppas zijn of haar familie, of iemand anders die zich in het huis van de hondenoppas bevindt door de hond(en);
 9. Verwondingen aan de hondenoppas, aan de hondenoppas zijn of haar huisdieren, andere dieren, of personen levend in hetzelfde gezin veroorzaakt door de hond(en);
 10. De hondenoppas mag geen strafblad of andere criminele achtergrond hebben in de afgelopen vijf jaar (exclusief verkeersboetes). Mocht er een criminele achtergrond aanwezig zijn dan komt dit tijdens een telefonische intake aan bod. Deze informatie zal enkel en alleen worden gebruikt voor verzekeringsdoeleinden en zal dus ook nooit publiekelijk bekend worden gemaakt;
 11. Dieren met een medische achtergrond, of met speciale behandelings vereisten, dienen vooraf te worden goedgekeurd door WatchMyDog;
 12. Dieren die betrokken zijn bij een eerdere aanval met een andere hond of persoon met een nodige medische behandeling;
 13. Behandelingen van reeds bestaande aandoeningen, ziekte, ouderdom of vlooien en/of teken situaties. Als een gast dier een aandoening heeft of heeft gehad, ongeacht of deze door een gekwalificeerd dierenarts is gediagnoticeerd of niet, voor, tijdens of na de service, wordt dit als reeds bestaand beschouwd. Alle symptomen waarvan is vastgesteld dat ze verband houden met stress/angst, worden ook als reeds bestaand beschouwd omdat deze aandoening inherent aanwezig is bij elk dier;
 14. Alle door u zelf veroorzaakte wonden die worden veroorzaakt door jeuk, krabben, bijten, knagen enz. vanwege allergieën of een andere vorm van reeds bestaande aandoeningen;
 15. Alle boetes in verband met het weglopen van het huisdier onder de zorg van de oppasser;
 16. Alle services die zijn geboekt buiten www.watchmydog.nl om;
 17. Schade of medische zorg aan de hand van een kennismakingsafspraak gemaakt tussen eigenaar en oppasser;
 18. Alle exotische dieren - waaronder andere dieren dan honden, katten, konijnen, kleine vogels of cavia’s;
 19. Pension kennels: geen commercieel beheerde pension kennels worden gedekt;
 20. Vermindering van de waarde: dit beleid dekt niet de kosten voor de ‘waarde’ van het uiterlijk van het huisdier;
 21. Schending van de professionele plichten, zoals het niet volgen van de WatchMyDog regels of het wandelen met een die zonder lijn in een gebied waar dit redelijkerwijs als niet geschikt wordt beschouwd.

 

Wat kan ik vergoed krijgen door de WatchMyDog hondenverzekering?

Het maximale waar een claim op kan worden ingediend is een vergoeding van 50% van de medische kosten van een ongeval met een totaal maximum van € 250,00 per geval.

 

Hoe dien ik een claim in voor de WatchMyDog hondenverzekering?

Een claim kan alleen worden ingediend als WatchMyDog binnen twee werkdagen na het incident met de volgende documenten en informatie is voorzien door een email te sturen naar: help@watchmydog.nl met “CLAIM HONDENVERZEKERING” als onderwerp van de email.

 •   Stuur alle nota’s van eventuele gemaakte kosten door, bewaar originele nota’s dus goed!
 •   Stuur de uitkomsten van een diergeneeskundig onderzoek toe.
 •   Geef het unieke dier-identificatienummer (chipnummer) door.
 •   Geef door welke behandelingen zijn gedaan en waarom je een claim in wilt dienen voor de WatchMyDog hondenverzekering.
 •   Vermeld een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken tijden kantooruren.
 •   Vermeld correspondentie met de honden verzekeraar van de eigenaar van de hond(en).
 •   Licht de aanvraag nader toe met afbeeldingen.

 

Overige informatie over de WatchMyDog hondenverzekering

Onderzoek moet zijn gedaan door een gekwalificeerde dierenarts, mocht de uitkomst van een diergeneeskundig onderzoek onzeker zijn, dan kun je helaas geen claim in te dienen voor de WatchMyDog dierenverzekering. De oppas neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elke persoon die zijn woning binnengaat, en begrijpt dat WatchMyDog geen medische behandeling voor deze bezoekers zal dekken, ongeacht het verband bij de hondenoppas (bezoeker, partner, familielid, vriend, etc.).

Het is de verantwoordelijkheid van iedere eigenaar en hondenoppas om zijn of haar huisdier(en) volledig te laten vaccineren voorafgaand aan de service. Dit geldt ook voor vlooien- en teken beheersing. Als er zich een situatie voordoet waarbij het huisdier van de gast of het huisdier van de oppasser vlooien en/of teken heeft, dan zal de eigenaar van het huisdier verantwoordelijk worden gehouden voor alle kosten in verband met de vlooien en/of tekenpreventie.

WatchMyDog is niet aansprakelijk voor kosten die door de eigenaar of hondenoppas worden gemaakt in het geval dat de reisplannen moeten worden aangepast en/of moeten worden geannuleerd vanwege onvoorziene omstandigheden (zoals hotelkosten, vliegtickets, etc.).

 

Wat doen we bij misbruik?

De WatchMyDog hondenverzekering is gebaseerd op goed vertrouwen, maar helaas wordt dit vertrouwen soms geschaad en daar kunnen WatchMyDog en andere gebruikers van WatchMyDog hier nadeel van ondervinden. Wij doen alles eraan om eventuele fraude op te sporen, en mocht het blijken dat je niet volgens onze voorwaarde een claim, of zelfs al een betaling hebt ontvangen, dan kunnen wij het volgende doen:

 •   Aangifte doen bij de politie.
 •   Een claim op de hondenverzekering niet in behandeling te nemen of toe te kennen.
 •   Een uitgekeerde vergoeding op je verhalen.
 •   Extra gemaakte kosten in rekening brengen.
 •   Daarbovenop kan WatchMyDog de ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde uitkeringen terugvorderen.